Kiến thức

Hiệu quả từ công nghệ tưới nhỏ giọt

(Báo Quảng Ngãi)- Để giải bài toán thiếu nước sản xuất vào mùa khô hạn, nhiều nông dân trong tỉnh đã chủ động đầu tư, áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt trên các loại cây trồng khác nhau.

Kỹ thuật trồng và bón phân cây dưa hấu

Quy trình chăm bón cây mía

Lợi ích khi sử dụng phân hữu cơ khoáng có chế phẩm men trichoderma

Kinh nghiệm bón phân cho một số loại cây trồng

Bón phân hợp lý là biện pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất

Thế nào là bón phân hợp lý

Sản xuất phân bón HUMICO như thế nào ?

Triệu chứng thiếu dinh dưỡng