Kinh nghiệm bón phân cho một số loại cây trồng

Qua nhiều năm nghiên cứu, khảo nghiệm các loại phân bón của công ty sản xuất trên các loại cây trồng.  Công ty đã đúc rút ra được những kinh nghiệm, quy trình chăm bón hiệu quả làm cơ sở cho việc bón phân cân đối và hợp lý cho các loại cây trồng như sau