Bón phân hợp lý là biện pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất

Việt Nam là một nước nhập khẩu phân bón với số lượng lớn, hiện nay giá phân bón rất cao, nhưng trong sử dụng phân bón còn dùng rất lãng phí, do thiếu kiến thức, do quan niệm sai lầm, do chưa hiểu hết tác dụng to lớn của bón phân hợp lý. Chính vì vậy mà hiện nay hiệu suất sử dụng phân đạm chỉ đạt ở mức 35 - 40%, phân lân và phân kali đạt khoảng 50%.Như vậy nếu chỉ tính riêng phân Urê, hàng năm chúng ta bón 2 triệu tấn, thì đã lãng phí khoảng 1,2 - 1,3 triệu tấn  (khoảng trên 10.000 tỷ đồng). Do vậy chỉ cần tăng được hệ số sử dụng thêm 5% thì hàng năm chúng ta đã tiết kiệm được ít nhất 100.000 tấn urê  (gần 1.000 tỷ đồng).