THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP 2019

Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi và đặc sản Tỏi Lý Sơn là 02 đơn vị của Tỉnh Quảng Ngãi rất vinh dự đón nhận giải thưởng: THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP 2019 do Tổng hội NN & PTNT Việt Nam trao tặng đợt này trên tổng số 75 doanh nghiệp của cả nước, tại Cung Trí Thức Hà Nội - Ngày 25/8/2019.

Ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty lên nhận giải.