Giải thưởng chất lượng quốc gia

Theo Quyết định số 389/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi  là một trong 77 doanh nghiệp trên cả nước vinh dự nhiều năm liền được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2016 cụ thể là “Giải Bạc Chất lượng Quốc gia”, diễn ra vào sáng ngày 02/4/2017 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước.


Ông Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty lên nhận Giải bạc chất lượng Quốc Gia