Danh hiệu hàng Việt nam chất lượng cao năm 2017


 Đây là niềm tự hào và vinh dự to lớn mà cả tập thể CBCNVC-LĐ trong toàn Công ty đã cố gắng nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu qua gần 40 năm được khách hàng tin yêu, tín nhiệm.

      Chúng tôi cam kết rằng, sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, đổi mới dây chuyền công nghệ, nghiên cứu cải tiến liên tục cho ra những dòng sản phẩm phân bón chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp, tiện dụng, phù hợp cho các loại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, đúng với phương châm “ Tốt đất- xanh lâu- năng suất cao- Hiệu quả nhiều”.