Đại hội Công đoàn Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chiều 10/3, Công đoàn Công ty Cp phân hu cơ Humic Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham d Đại hội có đồng chí Trần Thanh Tuấn, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố; đồng chí Nguyn Văn Cho, Bí thư chi bộ, chủ tịch hội đồng quản trị; đồng chí Trần Đc Dũng, Giám đc cùng 39  CBCNV tham dự.

 Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn đã phối hợp cùng Giám đốc Công ty xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế Đối thoại tại nơi làm việc, Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể Công ty. Các Quy chế cũng như Thỏa ước lao động tập thể đều được các cơ quan chức năng công nhận đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Luật lao động cũng như các văn bản quy định khác của Nhà nước. 

Công đoàn Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã tích cực, chủ động trong phối hợp tổ chức, thực hiện phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Các chế độ chính sách đối với NLĐ được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đảm bảo dân chủ, công khai và công bằng trên cơ sở các qui định của pháp luật và các quy chế nội bộ đã được NLĐ thông qua. Công đoàn đã tham gia cùng Ban lãnh đạo triển khai thực hiện các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn tổ chức thành công nhiều đợt tham quan du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội – Ninh Bình nhằm tạo sự kết nối cho đoàn viên và động lực cho các đoàn viên tham gia lao động sản xuất.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ quan trọng để Đại hội thảo luận, bàn bạc và thống nhất thực hiện trong thời gian sắp đến. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, ưu tú, thật sự tiêu biểu, đủ năng lực gánh vát trọng trách mới là trung tâm đoàn kết, hành động của đoàn viên Công đoàn để bầu vào Ban Chấp hành khóa XIV đảm bảo cơ cấu, số lượng, có tính kế thừa và phát triển.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 5 ủy viên, chủ tịch phó chủ tịch Công đoàn. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu được Đại hội tín nhiệm bầu chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.