ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2020-2025

Ngày 16-6, Chi bộ Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo đảng viên, đơn vị phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của đảng viên, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, an tâm công tác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đồng thời, Chi ủy Chi bộ cũng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh.