Công ty CP phân hữu cơ humic Quảng Ngãi được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022

      Ngày 29/3/2022, Công ty CP phân hữu cơ humic Quảng Ngãi một lần nữa được vinh danh ở hạng mục ngành phân bón. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Công ty CP phân hữu cơ humic Quảng Ngãi nhận được giải thưởng này.

     Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lưng cao (HVNCLC) năm nay được bình chọn dựa trên khảo sát người tiêu dùng từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022. Theo đó, Ban tổ chức đã thực hiện 13.648 phiếu khảo sát theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 2.830 doanh nghiệp đưc điểm tên trong tất cả nhóm sản phẩm. Công ty CP phân hữu cơ humic Quảng Ngãi vinh dự là một trong 524 doanh nghiệp của cảc được vinh danh.