Công Ty CP Phân Hữu Cơ Humic Quảng Ngãi Tổ Chức Hội Nghị Người Lao Động Năm 2022

Ngày 12/3, Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị  Người lao động (NLĐ) năm 2022. Chủ trì hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Đức Dũng – Giám đốc Công Ty,  đồng chí Nguyễn Văn Cho – chủ tịch hội đồng quản trị, bí thư chi bộ, bà Hồ Thị Ngãi – chủ tịch Công đoàn.  

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Dũng – Giám đốc Công ty báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022: Trong năm qua, tình hình dịch covid hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của Công ty, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, cùng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Công đoàn công ty; tinh thần lao động sáng tạo của đoàn viên, NLĐ; Công ty đã đảm bảo được sự phát triển bền vững và ngày càng có nhiều sản phẩm phân bón mới đưa ra thị trường, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của bà con nông dân và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Hồ Thị Ngãi đã báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế dân chủ và triển khai văn hóa doanh nghiệp năm 2022 của Công ty. Năm 2021, Công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; công tác đào tạo cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức, kỹ năng, cập nhật văn bản pháp luật để phục vụ tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; các điều kiện an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo. Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã tích cực tuyên truyền, triển khai thực hành văn hóa doanh nghiệp một cách thiết thực, thông qua các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào sáng kiến cải tiến, phong trào an toàn vệ sinh lao động, tìm hiểu kiến thức phòng, chống dịch Covid-19…