CÔNG TY CP PHÂN HỮU CƠ HUMIC QUẢNG NGÃI ĐƯỢC TRAO TẶNG CHỨNG NHẬN “ HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” NĂM 2024.

Vừa qua, tại hội trường Thống Nhất TP HCM, Công ty  CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã vinh dự là một trong 529 doanh nghiệp được trao tặng chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. Đây là lần thứ 7 liên tiếp Công ty nhận được giải thưởng cao quý này.