CÔNG TY CP PHÂN HỮU CƠ HUMIC QUẢNG NGÃI ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2020.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2020.

Đây là gii thưởng cao nhất trong hệ thống pháp luật về chất lượng, sản phẩm hàng hóa do Thủớng Chính phủ quyết định trao tặng hàng năm, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cưng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt đng, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Giải thưng được Thủớng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì triển khai.

Dự và trao giải cho các doanh nghiệp có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo một số bộ, ngành và đông đảo các doanh nghiệp tham gia giải thưởng.

Công ty CP phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi rất vinh dự là 1 trong 116 doanh nghiệp được tôn vinh lần này. Chúng tôi luôn có đnh hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng cao và thân thiện với môi trưng. Đây là sứ mệnh của Công ty, là trách nhiệm của một  doanh nghiệp đối với cộng đồng và xã hội.

Ông: Trần Đc Dũng – Giám đốc công ty nhận giải thưởng chất lượng quốc gia

Việc áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng không chỉ giúp doanh nghiệp chúng tôi nhận ra những cơ hội, thách thức, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quan trọng hơn là duy trì các tiêu chí đó để không ngừng tự hoàn thiện, phát triển.