Sinh nhật CBCNVLĐ Công ty Quy


Công ty CP Phân Hữu cơ Humic Quảng ngãi tổ chức sinh nhật cho CBCNV quý 4/2018. Đây là hoạt động ý nghĩa thường quý, nhằm tạo động lực cho Anh em sau những ngày làm việc vất vả và tăng thêm tinh thần đoàn kết của Anh Em trong Công ty.